Kan min sundhedsforsikring betale for samtaler hos en psykoterapeut?

Ja. I flere tilfælde. Hvis du feks. har en sundhedsforsikring og opfylder deres betingelser, så kan ud få dine terapisessioner helt eller delvist betalt af sundhedsforsikringen. Det foregår ved at du selv kontakter dem, og specifikt beder om behandling hos mig. 

Private sundhedsforsikringer

Flere pensionskasser og forsikringsselskaber dækker helt eller delvist beløbene for psykotearpi og behandling hos en psykoterapeut. Jeg fakturerer gerne pensionskassen eller forsikringsselskabet efter aftale med dem. Undersøg om du og/eller din familie er omfattet af en sundhedsforsikring, der enten er tegnet af dig selv eller måske din arbejdsplads –  og om den dækker psykoterapi eller anden behandling og rådgivning. Hvis de ikke dækker psykoterapeuter, kan du ofte få det betalt alligevel, blot ved selv at vælge behandler og dernæst kontakte dem. Du er meget velkommen til at kontakte mig inden.

Kommunalt tilskud

Din hjemkommune/bopælskommune kan i visse tilfælde yde hel eller delvis dækning for udgifter til psykoterapi og parterapi. Du bedes rette henvendelse til din kommune og høre nærmere om reglerne for netop din problematik.

Ifølge Aktivloven Lov om Aktiv Socialpolitik, paragraf 82 (sygebehandling m.v.)

  1. § 82
    Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Der kan kun undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem. Dette forudsætter, at der ikke er behandlingsmuligheder inden for det offentlige behandlingssystem, og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt velbegrundet.”

Serviceloven § 102

  1. § 102
    Kommunalbestyrelsen kan ud over tilbud efter § 85 give tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet gives, når dette er nødvendigt med henblik på at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning.

 Har du brug for særlig støtte under revalidering kan du søge om tilskud til psykoterapeutisk behandling.

Se evt. mere her: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/socialmedicin/sociale-ydelser/enkeltydelser-hjaelp-i-saerlige-tilfaelde/

Sygeforsikringen “Danmark”

Har du en henvisning fra din læge til psykologsamtaler, men foretrækker at tale med en psykoterapeut, så kan du få rabat hos mig. Så er prisen oftest billigere end prisen hos en psykolog fratrukket det offentlige tilskud.

I øjeblikket er der ikke tilskud til behandling hos en psykoterapeut fra den offentlige sygeforsikring, via det gule sundhedskort. Der er et tilskud til psykologsamtaler hos psykolog med ydernummer på 200,- kr. for gruppe 5, 1 og 2 hvis du er voksen over 25 Du kan se tilskuddene hos sygeforsikring.dk her.

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *