fbpx

Hvad er gestaltterapi?

Psykoterapi er i dag en bred palette. Læs om hvad gestaltterapi er og hvad en gestaltterapeut kan gøre for dig.

 

’Therapeuin’ Er græsk og betyder at støtte og hjælpe til balance.

Man kan også sige, at psykoterapi er en proces til at hjælpe en person med at hjælpe sig selv, ved hjælp af en terapeutisk samtale og en udviklende proces.

Gestaltterapi  er udviklet i Europa og USA i 1950’erne Friedrich "Fritz" Perls, der var psykiater og psykoanalytiker og født i Tyskland, og hans hustru Laura Perls. Gestalt betyder helhed, og gestaltpsykologien beskriver hvordan vi opfanger og organiserer sanseindtryk i forgrund og baggrund. Og hvordan det kan skabe problemer for os hvis den organiseringsproces af forskellige årsager ikke lykkes. 

Gestaltterapiens formål er ikke at ændre dig, men at du igennem klarhed bliver den du er, du bliver dig. Ændringen kommer overraskende nok i gennem gestaltterapiens udviklingsparadox, der er beskrevet af Arnold Beisser sådan her:

“Når du bliver (opdager) hvad du er, forandres du”.

Holistisk menneskesyn

Gestaltterapien er holistisk, dvs. at vi ser mennesket som en helhed. Så udover at arbejde kognitivt med tanker, adfærd og handlemønstre. Så er der også fokus på hvad du ser, hører, mærker og sanser kropsligt. Det viser sig at ved at inddrage kroppen og dine egne sansninger, bliver effekten af psykoterapien bedre, og der er større sandsynlighed for en varig ændring. En ændring for livet.

Dvs. at når du senere i livet står i en ny krise som truer med at vælte dig, og som tidligere i livet slog dig ud. Så er du nu bedre rustet til at klare de nye udfordringer med din nyerhvervede indsigt, og viden om dig selv. Uden hjælp fra en psykolog eller psykoterapeut.

Gestaltpsykologien mener er at mennesket er aktivt strukturerende og meningssøgende i sin måde at opfatte, og erkende verden på. Hovedkræfterne bag teorien er de tyske psykologer Max Wertheimer, Kurt Koffka, Wolfgang Köhler og Kurt Lewin.  Der alle rejste til USA i begyndelsen af 1930'erne, og udgav deres hovedværker der. 

Gestaltpsykologien fik stor betydning i Danmark. Edgar Rubin, professor ved Københavns Universitet 1921-51. Så med sin disputats Synsoplevede Figurer (1915) mennesket i et helhedssyn, og arbejdede med figur-grund-fænomenet. Du kender sikkert hans meget berømte "Rubins vase" (se ovenfor)

Rubins vase, forestiller billedet en vase eller to ansigter?

Forestiller billedet en vase eller 2 ansigter?

Eksempel på figur / grund. Også kaldet Rubin´s vase. Edgar Rubin, 1886-1951, Var en dansk psykolog og var magister i filosofi, med psykologi som hovedfag. Og professor i eksperimentalpsykologi ved Københavns Universitets Psykologiske Laboratorium fra 1922 og frem til sin død. Edgar Rubin påvirkede stærkt dansk psykologi ved at insistere på, at detaljerede observationer af psykologiske fænomener (Fænomenologi) i højere grad end teoretiske spekulationer, skulle være basis for udviklingen af videnskabelig psykologi.

Det eksistentielle livssyn

Gestaltterapien bygger på et eksistentielt filosofisk livssyn, hvilket betyder at vi bevidst må forholde os til fire grundvilkår. Døden som sætter grænsen for livet i tid. Friheden som er tilrådighed for til os så vi kan vælge under de givne livsvilkår. Afhængigheden som gør at vi altid er i relation til noget/nogle udenfor os. Aleneheden hvor vi bliver født alene og dør alene som enkelte individer. Eksistentialismen mener at der ikke på forhånd er givet nogen mening eller mål for vores liv, men at vi selv må søge og finde målet og meningen.

Livet er meningsløst i sig selv, derfor er det kun dig der kan skabe mening i dit eget liv.

Når vi forholder os til de faktiske vilkår i livet - eksistentialerne – oplever vi at livet ikke er smertefrit, og alligevel kan være værdifuldt og meningsfuldt. Er problematikken en mere psykisk dysfunktion arbejdes der mere videnskabeligt så livssyn og psykologisk erkendelsesteori, som her er gestaltpsykologien og en videnskabelig undersøgelsesmetode, nemlig den fænomenologiske metode er medspillere sammen med eksistentialismen.

Billede af flaskepost. Lad rejsen begynde.

Et menneske er i konstant forandring om vi vil eller ej, selv et ur der er gået i stå har ret 2 gange i døgnet.
Mennesket har en medfødt evne til at hele sig selv under de rette rammer. Og har samtidigt et ønske om at udfolde sig og være i betydningsfuld kontakt med sig selv, og sine omgivelser. Forhindres vi i dette enten meget tidligt i vores udvikling, eller senere i livet, kan det betyde psykiske problemer eller psykisk sygdom.

At eksistere

Som gestaltterapeut mener jeg at eksistensen er en opgave, du aktivt kan vælge at tage ansvar for, og personligt navigere i. For dermed at kunne være autentisk, engageret og være levende tilstede i dit eget liv.

Eller du kan vælge ikke at tage ansvaret for din egen eksistens på dig.

Hvis du vælger det første, betaler du prisen med eksistentiel skyld og angst og må bære risikoen for at blive afvist af din omverden med det ubehag der følger med. Og skylden over, at når du vælger noget til, er det uundgåeligt at du også vælger noget fra.
Men til gengæld vinder du livsfølelse og engagement.

Vælger du det sidste, nemlig ikke at påtage dig opgaven med din egen eksistens og blot være tilskuer til dit eget liv. Da betaler du prisen med følelser af tomhed, og forskellige former for angst og fremmedgjorthed over for dig selv og dine omgivelser. Således har du da valgt at leve et liv hvor du underkaster dig andres normer, meninger og holdninger.

Du er blot statist i dit eget liv.

Udviklingszonen

For at skabe en udvikling der er vedholdende sker arbejdet i "zonen for nærmeste udvikling" også kaldet udviklingszonen, et begreb som den russiske psykolog Lev Vygotskij er kendt for. En anden måde at illustrere det på et ved at sige at "arbejdet sker hvor kun en dråbe mere er for meget" I praksis vil det sige at være udfordret, fokuseret og at være der hvor du har kontakt til dine ressourcer, og en dråbe for meget, så aktiveres dit forsvar, det bliver ubehageligt og lyst og motivation forsvinder.

"I gestaltterapi bygger metateorien på en eksistentiel-filosofisk tænkning og eksistentielle værdier. Den psykologiske erkendelsesteori bygger hovedsageligt på gestaltpsykologien, og den terapeutiske metode er den fænomenologiske metode.
Dette udgør rammen omkring gestaltterapi". (Hanne Hostrup)

Her kan du læse mere i  Hanne Hostrups artikel om gestaltterapi i Danmark 

"Psykologisk sundhed og maksimering af menneskelig vækst er, ligesom genialitet, 90% sved og 10% inspiration". (Gary Yontef)

"Har du et problem med at du har et problem, så har du pludselig to problemer. Og det sidste har du selv skaffet dig".

"Vil du ikke være skyldig, vil du heller ikke være ansvarlig"

Hvad er psykoterapi? og er det for mig?

Dalai Lama, kunsten at leve lykkeligt.

Til toppen af siden

1 Kommentar

  1. Tak
    Jeg er imponeret, velskrevet og som om du har læst om mit liv og hvordan det er lykkedes mig at vælge ikke at tage ansvar det meste af mit liv og så da jeg gjorde det modsatte og tog ansvar for mit liv, oplevede jeg tomhed og angst og tvivl samtidig med lykkefølelse og følelsen af stor lettelse, men også at jeg gjorde andre mennesker ulykkelige. Men hvem har også sagt livet er nemt. Er det rigtigt at vælge sig selv først? Kan man kun være noget for nogen hvis man hviler i sig selv?

Skriv en kommentar