Hvad er psykoterapi?

Psykoterapi mange ting, Her min forklaring på hvad psykoterapi er, og hvad det kan.

’Therapeuin’ Er græsk og betyder at støtte og hjælpe til balance.

Man kan også sige, at psykoterapi er en proces til at hjælpe en person med at hjælpe sig selv, ved hjælp af en terapeutisk samtale og en udviklende proces.

Gestaltterapi, som er den terapiform som jeg praktiserer, er en forholdsvis ny retning inden for psykoterapi, der er udviklet i Europa og USA i 1950’erne af den tysk fødte Friedrich "Fritz" Perls der var psykiater og psykoanalytiker og hans hustru Laura Perls.

Gestaltterapien er holistisk, dvs. at vi ser mennesket som en helhed så udover at arbejde kognitivt med tanker, adfærd og handlemønstre, så er der også fokus på hvad du ser, hører, mærker og sanser kropsligt. Det viser sig at ved at indrage kroppen og dine egne sansninger, bliver effekten af psykoterapien bedre og med større sandsynlighed varig, en ændring for livet. Dvs. at når du senere i livet står i en ny krise som truer med at vælte dig, og som tidligere i livet slog dig ud, så er du nu bedre rustet til at klare de nye udfordringer med din nyerhvervede indsigt og viden om dig selv, uden hjælp fra en psykolog eller psykoterapeut.

Gestaltpsykologien mener er at mennesket er aktivt strukturerende og meningssøgende i sin måde at opfatte og erkende verden på. Hovedkræfterne bag teorien er de tyske psykologer Max Wertheimer, Kurt Koffka, Wolfgang Köhler og Kurt Lewin, der alle rejste til USA i begyndelsen af 1930'erne og udgav deres hovedværker der. 

Gestaltpsykologien fik stor betydning i Danmark, idet Edgar Rubin, professor ved Københavns Universitet 1921-51, med sin disputats Synsoplevede Figurer (1915) så også mennesket i et helhedssyn og arbejdede med figur-grund-fænomenet, Du kender sikkert hans meget berømte "Rubins vase" (se ovenfor)

Rubins vase, forestiller billedet en vase eller to ansigter?

Forestiller billedet en vase eller 2 ansigter? Eksempel på figur / grund. Også kaldet Rubin´s vase. Edgar Rubin, 1886-1951, Dansk psykolog der var magister i filosofi med psykologi som hovedfag og professor i eksperimentalpsykologi ved Københavns Universitets Psykologiske Laboratorium fra 1922 og frem til sin død. Edgar Rubin, påvirkede stærkt dansk psykologi ved at insistere på, at detaljerede observationer af psykologiske fænomener (Fænomenologi) i højere grad end teoretiske spekulationer skulle være basis for udviklingen af videnskabelig psykologi.

Gestalterapien bygger på et eksistentielt filosofisk livssyn hvilket betyder at vi bevidst må forholde os til fire grundvilkår. Døden som sætter livets grænse i tid. Friheden som er stillet til os så vi kan vælge under de givne livsvilkår. Afhængigheden som gør at vi altid er i relation til noget/nogle. Aleneheden hvor vi bliver født alene og dør alene som enkelte individer.  hvor der ikke på forhånd er givet nogen mening eller mål for vores liv, men at vi selv må søge og finde dem.
Når vi forholder os til de faktiske vilkår i livet - eksistentialerne – oplever vi at livet ikke er smertefrit, og alligevel kan være værdifuldt og meningsfuldt. Er problematikken en mere psykisk dysfunktion arbejdes der mere videnskabeligt, så livssyn og psykologisk erkendelsesteori som her er gestaltpsykologien, og en videnskabelig undersøgelsesmetode, nemlig den fænomenologiske metode. er medspillere sammen med eksistentialismen. Et menneske er i konstant forandring om vi vil eller ej, selv et ur der er gået i stå har ret 2 gange i døgnet.
Mennesket har en medfødt evne til at hele sig selv under de rette rammer og et ønske om at udfolde sig og være i betydningsfuld kontakt med sig selv og sine omgivelser. Forhindres vi i dette enten meget tidligt i vores udvikling eller senere i livet, kan det betyde psykiske problemer eller psykisk sygdom.

Billede af flaskepost. Lad rejsen begynde.
Al personlig udvikling starter med det første skridt

For at skabe en udvikling der er vedholdende sker arbejdet i "zonen for nærmeste udvikling" også kaldet udviklingszonen, et begreb som den russiske psykolog Lev Vygotskij er kendt for. En anden måde at illustrere det på et ved at sige at "arbejdet sker hvor kun er dråbe mere er for meget" I praksis vil det sige at være udfordret, fokuseret og være der hvor du har kontakt til dine ressourcer, og en dråbe for meget, så aktiveres dit forsvar, det bliver ubehageligt og lyst og motivation forsvinder.

"I gestaltterapi bygger metateorien på en eksistentiel-filosofisk tænkning og eksistentielle værdier. Den psykologiske erkendelsesteori bygger hovedsageligt på gestaltpsykologien, og den terapeutiske metode er den fænomenologiske metode.
Dette udgør rammen omkring gestaltterapi". (Hanne Hostrup)

Her kan du læse mere i  Hanne Hostrups artikel om gestaltterapi 

"Psykologisk sundhed og maksimering af menneskelig vækst er, ligesom genialitet, 90% sved og 10% inspiration". (Gary Yontef)

"Har du et problem med at du har et problem, så har du pludselig to problemer".

Hvad er psykoterapi? og er det for mig?
Dalai Lama, kunsten at leve lykkeligt.

Til toppen af siden