Hvorfor gestaltterapi er godt – en guide til at forstå fordelene ved denne terapiform

Gestaltterapi er en terapiform, der har vundet popularitet i de senere år, fordi den har vist sig at være en effektiv måde at behandle en række mentale sundhedsproblemer på. Gestaltterapi er en form for psykoterapi, der fokuserer på at hjælpe klienter med at blive bevidste om deres adfærd og tankegang. Denne øgede opmærksomhed giver dem mulighed for en mere sund og konstruktiv måde at være i verden på. Både psykologer og psykoterapeuter kan uddanne sig som gestaltterapeut.

En af fordelene ved gestaltterapi er, at det er en terapiform hvor det handler om det enkelte individ. Det betyder, at terapeuten vil fokusere på klientens individuelle behov, og personlige oplevelse her og nu. Ofte i vores offentlige behandligssystemer ses en tilgang baseret på en standard-skabelon, eller manual for det symptom som personen har, hvilket kan opleves fremmedgørende, og som noget, “Der ikke helt passer på netop mig.”

Når terapeut og klient arbejder ud fra det der er tilstede her og nu, har det oftest den konsekvens, at vedkommende oplever sig hørt og set, som den person det er. Det vil betyde at en tryg og tillidsfuld relation kan opstå til terapeuten. Dette fundament skaber muligheden for et dybere personligt arbejde.

Gestaltterapi kan også hjælpe mennesker med at identificere og forstå deres egne følelser og reaktioner. Dette kan være en vigtig del af terapien, fordi det kan hjælpe dig med at finde de reelle årsager til dine problemer, så du sammen med terapeuten kan lære at håndtere dem på en mere sund og konstruktiv måde.

Sagt på en anden måde: At få skabt klarhed over det det egentlige problem, så det bliver håndterbart.

En anden fordel ved gestaltterapi er, at det er en meget interaktiv terapiform. Det betyder at terapeuten og dig vil arbejde sammen om at klarlægge hvad der udfordrer dig, og at i begge vil have en aktiv rolle i terapien. Dette kan være en meget styrkende oplevelse, fordi det giver dig både kontrol over, og ansvar for dit eget liv, og din egen bedring.

Samlet set er gestaltterapi en terapiform, der kan have mange fordele for dig der ønsker en bedre trivsel, og et dybere kendskab til dig selv. Gestaltterapi kan hjælpe dig med at forstå din nuværende adfærd og tankegang, og gennem denne viden, lære at håndtere stress og angst på en mere effektiv måde og tage styringen over, og ansvaret for, dit eget liv og din behandling.

Hvis du overvejer at prøve gestaltterapi, er det en god idé at kontakte en professionel gestaltterapeut for at få mere information om, hvordan denne terapiform kan hjælpe dig.

Hvad er gestaltterapi? – Læs mere her

Artiklen er første gang publiceret af Kim Matzen d. 15. februar 2023 her på bloggen psykologiens verden – Hvorfor gestaltterapi er godt

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *