Parterapi på  amager, København

Parterapeut MPF. Kim D. Matzen

I parterapi er det parforholdet der er i terapi, og målet er at skabe klarhed.

Det vil sige at parterapeuten giver jer mulighed for at finde ud af hvad det er at I hver især gør, som skaber så store problemer i parforholdet. I terapien opdager du din partner som vedkommende er. Og opdager at det i hver især gør i kontakten med med den anden, er med til at skabe den konkrete situation i befinder jer i. I opdager dermed hvordan jeres parforhold er, og kan så erkende jeres eget ansvar for dette.
Denne nye indsigt ændrer ikke noget i sig selv, men den opleves som en ændring der kan motivere parterne til at handle anderledes. 
"Når du opdager hvad det er du gør i relationen, og hvordan du gør det, kan du aldrig mere være uskyldig. Du bliver ansvarlig"
Essensen af personlig udvikling og vejen til det liv du længes efter går altid igennem jeres mest fastlåste konflikter.
Parterapeut Kim Matzen

Parterapi session a´1 time koster 950,-

Konsultationen er beliggende lige i starten af amager, tæt på Amagerbro metro station

 

I denne korte to minutters video kan du herunder få et sjældent indblik i hvordan gestaltterapeuter udfører parterapi.

Det er de to amerikanske gestalt parterapeuter og forskere Rita & Bob Resnick Phd. som har jeg modtaget undervisning af, der arbejder med et par. Det gør de ud fra deres parforholdsmodel der går på, at forskellighed ikke er en hindring eller et problem i sig selv, men det er måden vi forholder os til forskelligheden der gør en forskel.

Hvis parforholdet bygger på den typiske fusionsmodel, så vil det være en trussel imod forholdet og relationen når parterne i parret har forskellige ønsker og behov til hinanden. Her skal man nemlig både være enige og ville det samme.

Og som Rita og Bob så kontant og præcist udtrykker det.

"When two becomes one, then there is none"

Det kan oversættes til, at når vi opgiver vores egne ønsker og behov for at opnå "et vi" så mister vi os selv.

Det er et basalt og komplekst menneskeligt dilemma.

Hvordan kan jeg være i kontakt med, og i relation til et andet menneske, og samtidig holde fast i mit selv?

Symbiose eller autentisk kontakt?

I stedet for den form for symbiotisk relation foreslår Rita og Bob en parforholdsmodel de kalder " A connection model" Hvor man her "møder op" som den man er, og i en åben og ærlig kontakt med sin partner giver tydeligt udtryk for sine egne behov og ønsker, og på samme måde lytter til sin partners behov og ønsker, og tydeligt giver udtryk for og om man vil indgå og opfylde sin partners behov og ønsker eller ikke.

Det allermest interessante er her, at ofte vil der opstå en ny situation, hvor kompromisser bliver skabt og ganske ofte vil der vise sig en helt tredje udvej, eller løsning som er nyt for begge parter, så der ikke er en vinder eller en taber, men begge i parret er vindere fordi begge har fået noget fra den anden, og begge har bidraget til den anden og til relationen. Nu består parret af to individer, eller et par af individualister.

3 facts om parforhold

I 2020 var skilsmisseprocenten i Danmark 48%

82% af dem der bliver skilt går ikke i parterapi inden de vælger skilsmisse

Mange par opsøger en parterapeut så sent at deres kærlighedsforhold allerede er splintret, og det er svært at samle skårene

 

Kilder: Danmarks statistik, Gallup og generel emperi

"The greatest thing you will ever learn, is to love, and to be loved in return"

Par i konflikt, som inderst inde ønsker at skabe kontakt

Har du noget på hjerte som du gerne vil formidle til din partner?

Så prøv engang og tænk grundigt over disse 4 principper for sund kommunikation, og se med ærlige øjne på om det er den måde du kommunikerer på? Og om det er sådan i gør i jeres parforhold?

H. Paul Grices´s 4 principper for sund kommunikation

1) Kvalitet. Man skal sige tingene, som de virkelig er. Og have belæg for det man siger.

2) Kvantitet. Man skal fortælle ”tilpas meget”, Udtrykke sig koncist, men alligevel udtømmende.

3) Relation. Det, man siger, skal have relevans for eller være relateret til samtaleemnet.

4) Modus. Man skal udtrykke sig klart og tydeligt.

Parterapi kan mindske afstanden mellem jer og gøre sund dialog mulig

Er der kommet afstand imellem jer, der vanskeliggør dialogen?

Parterapi gør det muligt at opnå kontakt mellem partnerne så sund kommunikation er muligt

Med parterapi kan i blive klogere på hvordan i får genskabt kontakten

Når parterapien har givet dig indsigt er det op til dig at bruge din nye viden

Ændringen kommer når i hver især tager ansvar for jeres egen rolle i relationen

Er du i tvivl om hvor meget af dine egne inderste tanker som er godt at dele med din partner? Læs min artikel om at dele kaostiske tanker her.

Hvis du er interesseret i at lære mere om dig selv? Hvad der sker i et parforhold, og hvilke roller i hver især indtager? Så kan det være godt at supplere din parterapi ved f.eks. at læse disse bøger.

Kærestebilleder. Hanne Hostrup. Hans Reitzels forlag.
Bogen er nem at læse og giver et klart billede af de dynamikker og mønstre som de mange par indretter sig under.
Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte. Jytte Vikkelsøe. Gyldendal.

Med venlig hilsen
Kim D. Matzen